Vad kan Viagra hjälpa mot?

Viagra är ett välkänt potensläkemedel och effektiviteten mot impotens är kliniskt bevisad. Studier och annan forskning visar att Viagra kan också hjälpa mot andra hälsoproblem och det tittar vi lite närmare på i den här artikeln.

Vi betonar att Viagra är ett läkemedel och bör därför endast användas som ordinerats av läkare. Om du vill köpa Viagra lagligt på nätet kan du hitta relevant information om i den här artikeln. Informationen nedan är inte på något sätt en inbjudan att använda Viagra på något annat sätt än det läkaren har ordinerat.

Mot högt blodtryck och hjärtsvikt

Sildenafil som är den aktiva substansen i Viagra ska ursprungligen ha utformats för att verka mot högt blodtryck och enligt onlinelege.no används Sildenafil bland annata mot högt blodtryck och mot höjdsjuka. Dessutom, enligt ett antal ansedda webbplatser är det så att Viagra (sildenafil) används mothjärtsjukdom som involverar en förtjockning av den högra sidan av hjärtat. En studie publicerad i tidskriften BMC Medicine visar att Viagra också kan hjälpa mot förtjockning till vänster, men flera experter är fortfarande skeptiska.

En hel del intressant forskning

Det har blivit forskat mycket fördelarna med Viagra (sildenafil) kan ge och ett exempel är en tysk studie som visar att sildenafil faktiskt kan bidra till att förebygga fetma. Det eftersom det verksamma ämnet kan öka mängden av bruna fettceller på bekostnad av vita fettceller. Något förenklat är det positivt eftersom bruna fettceller brännar fett, medan de vita sparar fett. Denna studie presenteras på medicalnewstoday.com och vi noterar att studien genomfördes på möss.

Denna sajten presenterade också en amerikansk studie som genomförts vid barnsjukhuset i Philadelphia och som visar att Viagra kan hjälpa barn med svåra hjärtfel. Medicalnewstoday skriver att Viagra redan har visat lovande resultat för behandling av vuxna med hjärtfel och att det därför blev undersökt om detta läkemedel kan också kan hjälpa barn.

Slutligen vi nämna en relativt gammal artikel som kan läsas på dailymail.co.uk. Denna artikel fokuserar på de potentiella hälsoeffekterna av Viagra och ett antal intressanta studier diskuteras. Bland annat kan du läsa att detta potensmedel även kan hjälpa kvinnor till ett bättre sexliv och att Viagra kan både hjälpa i förhållande till diabetes, fertilitet hos kvinnor, såväl som mot höjdsjuka. Vi betonar att Viagra för närvarande inte är godkänt för kvinnor.