Levitra och biverkningar

Vilka biverkningar kan Levitra ge? Hur stor är risken? Hur allvarligt och smärtsamt är eventuella biverkningar? Det är några av frågorna som du hittar svar på i den här artikeln, där vi tittar på de biverkningar som förknippas med användning av detta potensläkemedel.

En säker behandling av impotens

Vissa män bör inte ta Levitra. Män som är allergiska mot vardenafil, som använder läkemedel som innehåller nitrater, eller som nyligen haft hjärtinfarkt är bland dessa. För de flesta människor är detta dock en säker behandling och väldigt få upplever problematiska biverkningar. Faktiskt visar en stor amerikansk studie att nästan ingen slutar använda Levitra på grund av biverkningar. Det betyder inte att biverkningar inte förekommer, men att dessa vanligtvis är milda och övergående.

Kolla var du kan få ett recept och köpa Levitra

Risken för biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar och dessa uppstår i allmänhet när kroppen vänjer sig vid ett nytt läkemedel. Det gäller också för Levitra och detta är ett receptbelagt potensläkemedel. Det betyder att vissa utsatta grupper kan drabbas av allvarliga biverkningar och som nämnts ovan bör inte dessa ta Levitra. Personer som tillhör utsatta grupper kommer inte att få ett recept från antingen svenska läkare eller den online klinik vi rekommenderar.

Biverkningar av Levitra

De flesta seriösa medicinska sajter som refererar till detta ämne nämner huvudvärk och ansiktsrodnad som de vanligaste biverkningarna och enligt bipacksedeln vill 1 till 10 av hundra patienter upplever sådana reaktioner. Andra relativt vanliga biverkningar är yrsel och nästäppa. Enligt kliniska undersökningar har biverkningarna från Levitra visat sig vara milda och obestående, men i sällsynta fall kan mer allvarliga reaktioner inträffa. Sammanfattning av risken för dessa finns i bipacksedeln (10mg).

Finns det bättre alternativ?

Alla potensläkemedel kan orsaka biverkningar, men i grund och botten betraktas Levitra som det säkraste alternativet. Detta potensmedel anses ge minst risk för biverkningar och är generellt det bästa alternativet om du är känslig för läkemedel. Dock kommer det alltid att finnas individuella skillnader och för vissa män som upplever biverkningar av Levitra kan Viagra, Cialis eller Spedra vara ett bättre alternativ. Notera också alternativet Cialis Dagligen som tas i små dagliga doser, vilket minskar risken för biverkningar.